Dodano: 2023.09.24    Fotorelacja "Marsz Gniewu na KPRM"Dodano: 2023.09.05
    WALCZYMY O SPRAWNE I STABILNE PAŃSTWO !

Nasze płace są warte coraz mniej!

Od stycznia 2020 r. ceny wzrosły o prawie 40%. To ogromny ciężar dla domowych budżetów. O 40% wzrosła w tym samym czasie płaca minimalna, o 40% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Tylko płace w budżetówce stoją w miejscu!

Smutne realia pracy w budżetówce:

2020 r. - 0% podwyżki
2021 r. - 0% podwyżki
2022 r. - 4,4% podwyżki
2023 r. - 7,8% podwyżki

INFLACJA - 40%

Jako pracownicy na co dzień pełniący służbę dla Państwa i Obywateli znaleźliśmy się na krawędzi płacy minimalnej. Jest nas za mało i wciąż brakuje rąk do pracy. Czas załatwienia sprawy w instytucjach państwowych i samorządowych jest skandalicznie długi. Przy takiej polityce płacowej budżetówkę czeka jeszcze większa fala odejść. Już teraz trudno znaleźć chętnych do tak odpowiedzialnej i ciężkiej, a jednocześnie głodowo wynagradzanej pracy. Skutkiem naszych odejść będzie paraliż najważniejszych służb oraz urzędów państwowych i samorządowych, a co za tym idzie spadek bezpieczeństwa Państwa oraz Obywateli.

Nie możemy na to pozwolić! Walczymy nie tylko o nasze godne warunki płacy i pracy, ale również o stabilne i sprawne Państwo.

Bo PAŃSTWO BEZ NAS NIE ISTNIEJE.
DOŁĄCZ DO NAS NA MARSZ GNIEWU NA KPRM , 15 WRZEŚNIA 2023 ROKU, O GODZ. 12:00. RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI! RAZEM DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!

ŻĄDAMY PODWYŻEK NASZYCH WYNAGRODZEŃ O CO NAJMNIEJ 20% Z DNIEM 1 LIPCA 2023 ROKU ORAZ O CO NAJMNIEJ 24% Z DNIEM 1 STYCZNIA 2024 ROKU.

Źródło: https://nszz-pp.pl/?p=7474Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11
    PROTEST - Łączymy siły w słusznej sprawie !

1. Wobec braku realizacji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postulatów waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o co najmniej 20% z dniem 1 lipca 2023 roku oraz o co najmniej 24% z dniem 1 stycznia 2024 roku, działając w ramach dwóch niezależnych central związkowych - Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych , powołuje się Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej.

2. Komitet ogłasza, że w dniu 15 września 2023 roku, o godzinie 12:00, spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wyruszy MARSZ GNIEWU NA KPRM.

3. Komitet wzywa wszystkich pracowników sfery publicznej do pełnej mobilizacji i masowego uczestnictwa w proteście i apeluje do pozostałych związków zawodowych działających w szeroko rozumianej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych o poparcie postulatów podwyżkowych i czynne włączenie się w akcję protestacyjną.

4. Komitet wzywa także wszystkie związki zawodowe reprezentujące inne sektory gospodarki o poparcie postulatów Komitetu Protestacyjnego i aktywny, solidarny udział w proteście.

5. Komitet zwraca się do Prezesa Rady Ministrów - Panie Premierze, to ostatni moment na spełnienie słusznych postulatów Pracowników na co dzień pełniących służbę dla Państwa i Obywateli. Bez godziwie wynagradzanych Pracowników szeroko pojętej sfery budżetowej i jednostek sektora finansów publicznych sprawne Państwo nie istnieje! Działając w imieniu setek tysięcy Pracowników oczekujemy niezwłocznej reakcji i spełnienia postulatów.

Źródło: https://nszz-pp.pl/?p=7365Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11
    Wobec braku realizacji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postulatów waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o co najmniej 20% z dniem 1 lipca 2023 roku oraz o co najmniej 24% z dniem 1 stycznia 2024 roku, razem z innymi organizacjami zrzeszonymi w Forum Związków Zawodowych , działającymi w szeroko pojętej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych, powołaliśmy Komitet Protestacyjny Sfery Publicznej.

Komitet wzywa wszystkich pracowników sfery publicznej do pełnej mobilizacji i masowego uczestnictwa we wrześniowych protestach, których szczegóły ogłosimy wkrótce.

Komitet apeluje do pozostałych związków zawodowych działających w szeroko rozumianej sferze budżetowej i jednostkach sektora finansów publicznych o poparcie postulatów podwyżkowych i czynne włączenie się w akcję protestacyjną.

Przedstawiciele organizacji, które chcą dołączyć do protestów prosimy o kontakt mailowy: u.lobodzinska@knszzadrem.org.pl lub telefoniczny: 519 150 504.

Organizacje, które przystąpiły do Komitetu zrzeszone w FZZ:
- Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Ad Rem"
- Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP
- Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS "Niezależni"
- Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS
- Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP
- Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji
- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego
- Związek Zawodowy Rada Poradnictwa
- Związek Zawodowy Pracowników Policji
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych
- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa nr 15 NSZZ "Solidarność"-80 w Państwowej Inspekcji Pracy,
a także niezrzeszony:
- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi

Razem jesteśmy silniejsi !

Źródło: https://nszz-pp.pl/?p=7332


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.08.11


Dodano: 2023.07.20


    W nawiązaniu do słów Pana Piotra Patkowskiego Wiceministra Finansów, które padły podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w dniu 10 lipca 2023 r.:
"(...)Rząd chce przekazać dodatkowe pieniądze na podwyżki tym instytucjom publicznym, które miałyby problemem z zapewnieniem odpowiednich płac po wysokiej, przyszłorocznej podwyżce minimalnego wynagrodzenia. Ministerstwa, które nadzorują poszczególne jednostki, mają szacować potrzeby i zgłaszać je resortowi finansów, a ten zdecyduje o rozdziale dodatkowej puli środków(...)".
W dniu 13 lipca 2023 r. zwróciliśmy się do gen. insp. dr Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o podanie danych dotyczących pracowników Polska Policja, którzy w styczniu 2024 r. osiągną wynagrodzenie minimalne za pracę.
(Treść publikujemy w załączeniu)
W momencie otrzymania powyższych danych zwrócimy się do Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie pilnych starań o dodatkową pulę środków na wzorst wynagrodzeń dla naszej grupy zawodowej.

Chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj:
https://businessinsider.com.pl/prawo/praca/podwyzki-dla-pracownikow-budzetowki-sprawdz-kto-zyska-dodatkowe-pieniadze/94qxlhr

Źródło: https://nszz-pp.pl/?p=7304

Dodano: 2023.07.20


    W związku z niepokojącymi informacjami docierającymi do Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji, dotyczącymi wstrzymania przez Komendę Główną Policji wypłat dodatków pracownikom Policji oraz funkcjonariuszom z tytułu świadczeń teleinformatycznych, w dniu 10 lipca 2023 r. do gen.insp. dr Jarosława Szymczyka Komendanta Głownego Policji zostało złożone w tej sprawie pismo.
Poniżej zamieszczamy treść pisma, w chwili otrzymania odpowiedzi od Komendanta Głównego Policji udostępnimy jego treść.

Źródło: https://nszz-pp.pl/?p=7297

Źródło:
https://www.gov.pl/web/mswia/kierownictwo-policji
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/oswiadczenia-majatkowe/3619,Oswiadczenia-majatkowe.html


Dodano: 2023.07.20


    Dodatkowe środki na nagrody.

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło dodatkową pulę środków na nagrody dla pracowników Policji w wysokości ok. 1000 zł brutto /etat.
Należy nadmienić,że związki zawodowe reprezentujące pracowników Policji podczas negocjacji z stroną ministerialną wnosiły do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o jednorazową gratyfikację finansową dla pracowników Polska Policja ,która miała częściowo zrekompensować skutki galopującej inflacji oraz spłaszczenia wynagrodzeń.
Mamy świadomość,że są to środki jednorazowe i w wysokości, która tylko w nieznaczny sposób wesprze Nasze domowe budżety, jednak uwzględnienie postulatów związków zawodowych reprezentujących pracowników Policji należy traktować jako pozytywny sygnał na dalszy proces negocjacji.

Źródło: https://nszz-pp.pl/?p=7284


Dodano: 2023.07.20


    Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk zatwierdził notatkę z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zasad wzrostu indywidualnych wynagrodzeń pracowników Polska Policja w ramach środków wskazanych przez MSWiA na rekompensatę skutków wprowadzenia nowych stawek minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. powodujących "spłaszczenie" płac.
Zaznaczyć należy,że środki, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało na powyższe regulacje (16 100 tyś.zł) - podobnie jak treść załączonej notatki - są wynikiem pracy wszystkich związków zawodowych działających w strukturach naszej formacji.
Mamy świadomość,że środki te są niewystarczające i nie spełnią swoich pierwotnych założeń, jednak mamy nadzieję,że możliwość uzgadniania na poziomie jednostek organizacyjnych, umożliwi indywidualne odniesienie się do ich sytuacji kadrowo-płacowej.

Źródło: https://nszz-pp.pl/?p=7284

Dodano: 2023.07.03


    W dniu 26 stycznia 2023 r. w podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnątrznych w czasie rozpatrzenia Informacji Ministra Spraw Wewnątrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie, padło szereg pytań ze strony Szanownych Posłów do Macieja Wąsika Sekretarza Stanu w MSWIA.

Link to retransmisji:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=DD4F1CDCAEF4FBE4C125894000469EC2

Publikujemy pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które po 5 miesiącach ustosunkowało się do powyższych pytań. Czujemy się w obowiązku odniesienia do najbardziej istotnej kwestii przedstawionej w tym piśmie - wynagrodzeń. Jak podaje MSWIA w latach 2016 - 2023 wynagrodzenia m.in pracowników Policji wzrosły przeciętnie o 2156 zł. W tożsamym okresie wynagrodzenie minimalne za pracę wzrosło o 1750 zł!

Powyższe wskazanie jest dla wszystkich nas tak oczywiste, że więcej już komentarza nie potrzeba. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Szanownym Posłom za ciągłe zaangażowanie w sprawy pracowników Polska Policja. Jan Szopiński, Poseł Wiesław Szczepański, Tomasz Szymański, Tomasz Zimoch

Źródło: https://www.facebook.com/NSZZPPolicji/posts/225498897059537

Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.06.12


Dodano: 2023.05.09


     Miło mi poinformować wszystkich członków NSZZ PP, WZZ w Radomiu, że również w tym sezonie NSZZ Pracowników Policji, WZZ w Radomiu dysponuje kartami wolnego wstępu do Bałtowa - JuraPark - na zasadach takich samych, jak w sezonie ubiegłym. Wszystkich chętnych członków naszej Organizacji serdecznie zapraszam do zapisów w godzinach 12 - 14. Można zapisywać się również telefonicznie i/lub za pośrednictwem swojego Przewodniczącego Zarządu Terenowego.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska
Dodano: 2023.04.30           Aktualizacja: 2023.05.04


Informujemy, że wzorem lat ubiegłych członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji mogą skorzystać z oferty Policyjny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Krokus" w Mielnie na preferencyjnych warunkach.
Wszelkich informacji udzielają Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich NSZZ Pracowników Policji.
Serdeczne zapraszamy do skorzystania z oferty.


Terminy wczasów socjalnych:

25 czerwca - 02 lipca 2023 r.
02 lipca - 09 lipca 2023 r.
09 lipca - 16 lipca 2023 r.
16 lipca - 23 lipca 2023 r.
23 lipca - 30 lipca 2023 r.
30 lipca - 06 sierpnia 2023 r.
06 sierpnia - 13 sierpnia 2023 r.
13 sierpnia - 20 sierpnia 2023 r.
20 sierpnia - 27 sierpnia 2023 r.
27 sierpnia - 03 września 2023 r.

Wszystkie turnusy zaczynają się w niedzielę od kolacji, a kończą się w niedzielę po śniadaniu.
Pokoje będą udostępnione w dniu przyjazdu od godziny 17:00 do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

Domek nr 130/131

Koszt pobytu za turnus 7 dniowy od osoby:
1. Dorosła osoba - 780,00 zł.
2. Dzieci do 10 lat - 680,00 zł.
3. Dziecko w wieku 0-3 lata - 200 zł (śpi z rodzicem/opiekunem lub we własnym łóżeczku).
4. Każda osoba zarówna dorosła jak i dziecko - obowiązkowa opłata klimatyczna 2,80 zł za każdą dobę pobytu.
5. Parking płatny - 85,00 zł za turnus.
6. Opłata za zwierzęta - wg regulaminu ośrodka.http://www.krokusmielno.pl

https://zwnszzpszczecin.pl/index.php/2023/04/13/wczasy-socjalne-mielno-2023/

https://www.facebook.com/POSW.krokus/Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.30


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.04.14


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.03.18


Dodano: 2023.02.17


Dodano: 2023.02.17


Dodano: 2023.02.12


Dodano: 2023.02.12


Dodano: 2023.02.12


Dodano: 2023.02.12


    Komendant Główny Policji zatwierdził notatkę służbową w sprawie zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 stycznia 2023r.


Dodano: 2023.02.12


Dodano: 2023.02.12


Dodano: 2023.02.12


Dodano: 2023.02.05


Dodano: 2023.02.05


Dodano: 2023.02.05


Dodano: 2023.02.05


Dodano: 2023.01.29


     Koleżanki i Koledzy!
W poniższym linku odnajdziecie transmisję z dzisiejszego (26 stycznia) posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&unid=DD4F1CDCAEF4FBE4C125894000469EC2

Przedmiotem wiodącym posiedzenia była - Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie.
W czasie trwania posiedzenia Komisji sejmowej głos w naszej sprawie podjęli liczni posłowie oraz reprezentujące nasze środowisko pracownicze Koleżanki z organizacji związkowych pracowników Policji, w tym przedstawicielka NSZZ Pracowników Policji. Bardzo gorąco zapraszam do oglądania tego nagrania, albowiem niemal w całości poświęcone jest naszej tragicznej sytuacji pracowniczej. Padło wiele mocnych słów prawdy, a dyskusja była dość burzliwa, szczególnie nacechowane pretensjami wobec walczących o nasze dobro związków zawodowych były wypowiedzi P. Wiceministra SWiA.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2023.01.29


Dodano: 2023.01.29


Dodano: 2023.01.22


Dodano: 2023.01.22


Dodano: 2023.01.22


Dodano: 2023.01.22


Dodano: 2023.01.22


Dodano: 2023.01.22


Dodano: 2023.01.22


Dodano: 2023.01.15


Dodano: 2023.01.15


Dodano: 2023.01.15


Dodano: 2023.01.15


Dodano: 2023.01.15


Dodano: 2023.01.08


Dodano: 2023.01.08


Dodano: 2023.01.08


     Wiara, Nadzieja i Miłość!
Takie zwyczajne, znane wszystkim, a jednocześnie nadzwyczajne, najcenniejsze wartości. Dlaczego tak dziś o nie trudno!? Wiara przepada w odmętach niezrozumienia i lekceważenia nas przez MSWiA. Nadzieja nadal się tli w rozmowach z parlamentarzystami, ale tych wciąż jeszcze jest za mało, choć działają w naszej sprawie za wielu. A Miłość??? Co kochać w firmie, która tak często i tak bardzo cię nie docenia, w której niektórzy przełożeni (szczególnie ci bezpośredni) bywa, że uważają siebie za nadzorców...niewolników. Pomimo tego Wiara, Nadzieja i Miłość to piękne wartości. Każdy pragnie je mieć i dzielić się nimi. Może więc dawajmy je sobie nawzajem, aby nie dać im zginąć i przechować je do nadejścia lepszych dni. Wówczas rzeczywiście powrócą.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2023.01.08


Dodano: 2023.01.08


Dodano: 2023.01.08


Dodano: 2023.01.08


Dodano: 2023.01.08


Dodano: 2022.12.31


Dodano: 2022.12.22


     Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
z siedzibą w Radomiu - nadinsp. Waldemara Wołowca.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.12.22


     21. grudnia 2022 r. - Komenda Główna Policji w Warszawie - spotkanie wigilijne środowiska policyjnego oraz straży granicznej, straży pożarnej, w którym uczestniczyli - jako gospodarze - Komendanci Główni tych Formacji, Komendanci Wojewódzcy i Szkół Policji, Dyrektorzy Biur, następnie: Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Poseł Wiesław Szczepański, księża biskupi polowi trzech wyznań oraz kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i przedstawiciele organizacji związkowych reprezentujących pracowników Policji, w tym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji, który miałam zaszczyt reprezentować, jednocześnie reprezentując Was - Koleżanki i Koledzy.
W trakcie uroczystości padło wiele dobrych słów, głównie życzeń zdrowia i spokoju.
Nie zabrakło też podziękowań oraz - obietnic - w tym ze strony Pana Wiceministra M. Wąsika, który na forum powiedział o zbliżającym się czasie rozmów z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie pracowników Policji. Przyjęliśmy do wiadomości te słowa, choć tym razem z dużą rezerwą, albowiem takie obietnice słyszeliśmy już nie raz, a potem było, jak przedtem... Dajmy jednak Panu ministrowi szansę na - tym razem - dotrzymanie słowa. Czekamy na ten dzień, a tymczasem niech magia Świąt Bożego Narodzenia zaczaruje nasze życie i sprawi je lepszym...

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.12.22


Dodano: 2022.12.22


Dodano: 2022.12.22


Dodano: 2022.12.22


     "Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamięci żywych".
Ostatnie pożegnanie insp. w stanie spoczynku Dariusza Krzesickiego, byłego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.
W piątek w kościele pw. M.B. Królowej Apostołów w Radomiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe, zgodne z ceremoniałem policyjnym, zmarłego nagle insp. w stanie spoczynku Dariusza Krzesickiego.
Zmarłego żegnała pogrążona w smutku Rodzina, I Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Mazowiecka Policja - nadinsp. Waldemar Wołowiec, Komendant Małopolska Policja - nadinsp. Michał Ledzion, Zastępcy Komendantów Wojewódzkich i Komendanta Stołecznego Policji, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, byli Komendanci i Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji zs. w Radomiu, kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu Policji, policjanci oraz pracownicy Policji.
Ceremonię uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Polskiej Policji.
Cześć Jego Pamięci!

Policyjny Głos Mazowsza


Dodano: 2022.12.22


Dodano: 2022.12.22


Dodano: 2022.12.22


     W dniu 15 grudnia 2022 r., podczas 69 Posiedzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostało przeprowadzone głosowanie nad poprawkami do Ustawy Budżetowej na rok 2023.
Poprawki, które nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych były głosowane łącznie. W tym poprawka nr 436:
"Wyrównanie wynagrodzeń pracowników Policji w wysokości 1000 zł na jeden etat".
Wszystkie poprawki głosami (link poniżej):
- za 206
- przeciw 232
- wstrzymało się - 14
Zostały odrzucone przez Sejm RP.

LINK

Ustawa budżetowa na rok 2023 trafi teraz do Senatu RP. Według harmonogramu przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 30 stycznia 2023r.

Kierujemy na ręce posłow partii Lewica Jan Szopiński Rafał Adamczyk Poseł Wiesław Szczepański Karolina Pawliczak bardzo ciepłe i serdeczne podziękowania za złożenie w/w poprawki, za interpelacje, wystąpienia publiczne za sprawą których zwiększa się świadomość dot. trudnej sytuacji naszej grupy zawodowej.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji


Dodano: 2022.12.22


Dodano: 2022.12.22


Dodano: 2022.12.22


Dodano: 2022.12.22


Dodano: 2022.12.22


     Mocno zachęcam do obejrzenia debaty zorganizowanej przez P. Poseł Frydrych, szczególnie że debata od 5min.40 na "suwaki" odtworzeniowym do ponad 25 minuty jest poświęcona naszej grupie pracowniczej oraz planowanym wobec nas przez MSWiA zmianom ustawowym (przygotowany projekt ustawy o cywilnych pracownikach resortu spraw wewnętrznych i administracji). Naprawdę warto posłuchać !!!

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.12.22


Dodano: 2022.12.08


Dodano: 2022.12.08


Dodano: 2022.12.08


Dodano: 2022.12.08


Dodano: 2022.12.01


Dodano: 2022.12.01


Dodano: 2022.12.01


Dodano: 2022.12.01


Dodano: 2022.12.01


Dodano: 2022.12.01


Dodano: 2022.12.01


Dodano: 2022.12.01


Dodano: 2022.12.01


Dodano: 2022.12.01


Dodano: 2022.12.01


Dodano: 2022.11.28     W dniach 22-25 listopada w Juracie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji.
Szanowni Delegaci wybrali na kadencję 2022-2026 skład Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej, skład nadrzędnego organu kontrolnego związku Głównej Komisji Rewizyjnej oraz skład Komisji Etyki:

PREZYDIUM

Przewodnicząca
- kol. Bożena Cichorska - WZZ w Szczecinie
Wiceprzewodniczący
- kol. Anna Kwasiborska - WZZ w Radomiu
- kol. Janusz Bochenek - WZZ w Opolu
- kol. Grażyna Tronkowska - WZZ w Katowicach
- kol. Łukasz Janiszewski - WZZ w Szczecinie
- kol. Edyta Olszewska - WZZ w Bydgoszczy
- kol. Joanna Rosińska - WZZ w Olsztynie

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca
- kol. Joanna Nadarzewska- WZZ w Bydgoszczy
Wiceprzewodniczący
- kol. Janusz Listowski - WZZ KSP w Warszawie
Sekretarz
- kol. Magda Woźniak - WZZ w Bydgoszczy
Członkowie
- kol. Karol Russ - WZZ w Opolu
- kol. Anna Kiraga - WZZ w Radomiu

KOMISJA ETYKI

Przewodnicząca
- kol. Iwona Wiśniewska - WZZ w Bydgoszczy
Wiceprzewodnicząca
- kol. Krystyna Maculewicz - WZZ w Gdańsku
Sekretarz
- kol. Joanna Jaworska - WZZ w Radomiu
Członkowie
- kol. Robert Sowiński - WZZ w Rzeszowie
- kol. Jolanta Potkańska - WZZ w Katowicach

     Ponadto odbyło się spotkanie z Panią Poseł Magdaleną Sroką, której zaangażowanie, wrażliwość oraz otwartość na potrzeby pracowników Policji szczególnie doceniamy. Dziękujemy za spotkanie a przede wszystkim za słowa wsparcia oraz deklaracje dalszej walki o naszą grupę zawodową.

     Podczas zjazdu podziękowaliśmy za pracę związkową ustępującym przewodniczącym:
- kol. Emilii Bołtruczek - była Przewodnicząca SZZ WSP Szczytno
- kol. Monice Kulawińskiej - była Przewodnicząca WZZ w Wałbrzychu
Szanowne koleżanki!
Wasz wkład w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji jest nie do przecenienia. Jesteśmy dumni z faktu,że szeregach Naszego związku byli tak oddani i wartościowi liderzy. Będziemy zaszczyceni móc dalej korzystać z Waszej wiedzy i doświadczenia.

     Pan dr Tomasz Szankin - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktu ze związkami zawodowymi przeprowadził szkolnie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego "Kształtowanie praw i obowiązków pracownika Policji".

     Dziękujemy za przekazaną wiedzę. Liczymy na kolejne tak owocne spotkania.
Gratulujemy wszystkim wybranym oraz życzymy dużo siły i determinacji w pracy na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji.Dodano: 2022.11.20


     Forum Związków Zawodowych

Panie Premierze Mateusz Morawiecki!
Wczoraj poświęcił Pan sporo czasu na podzielenie partnerów społecznych.
Liczymy, że dziś znajdzie Pan czas na lekturę skierowanego do Pana listu otwartego od Przewodniczącej FZZ, Pani Doroty Gardias ws. podjętej przez Pana decyzji, że będzie Pan rozmawiać tylko z jednym związkiem zawodowym.


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


     Forum Związków Zawodowych

O co walczą pracownicy cywilni służb mundurowych?

Polecamy zapoznać się z postulatami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, utworzonego przez organizacje związkowe zrzeszające pracowników cywilnych poszczególnych służb mundurowych. Komitet tworzą – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji (FZZ), Związek Zawodowy Pracowników Policji (FZZ), Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej (FZZ), Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rządowej, KM NSZZ „Solidarność” Pracowników i Funkcjonariuszy Policji.

Należy pamiętać, iż postulaty Komitetu, wciąż! nierealizowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej!, są jednym z ważniejszych elementów, fundamentujących wydajność i efektywność służb, mających za zadanie dbać o bezpieczeństwo narodowe. Pozorowanie dialogu, unikanie merytorycznej dyskusji, zasłanianie się kwestiami dotyczącymi potrzeby wdrażania (pozornych) oszczędności doprowadzą do poważnego kryzysu kadrowego, dla którego skutkiem będzie dalsze! osłabianie! ekspozytury Państwa Polskiego.


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


     Szanowne Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Policji!
W dniu dzisiejszym otrzymałam informację od Pana Posła Jana Szopińskiego Jan Szopiński o złożeniu przez parlamentarzystów Lewicy - Jan Szopiński, Poseł Wiesław Szczepański, Poseł Wiesław Szczepański Rafał Adamczyk Rafał Adamczyk, Karolina Pawliczak - Posłanka na Sejm RP poprawki do ustawy budżetowej dedykowanej w naszej sprawie, w sprawie pracowników Policji dla których Państwo Parlamentarzyści domagają się w złożonej przez siebie poprawce dodatkowych środków w wysokości 1000 zł./etat na podwyżki dla naszej grupy zawodowej. Poniżej zamieszczam szczegóły.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


     Taką wiadomość otrzymaliśmy dziś od Pana Posła Jana Szopińskiego Jan Szopiński . To kolejny raz, kiedy posłowie partii Lewica,m.in. też Poseł Wiesław Szczepański Paweł Krutul - Podlaski Poseł, Rafał Adamczyk, w tym Pan Poseł Jan Szopiński wstawia się za naszą grupą zawodową, domagając się w naszym imieniu sprawiedliwości.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


     ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW POLICJI - STULECIE SŁUŻBY CYWILNEJ - WARSZAWA - 7 LISTOPADA 2022 R. - SALA MON
W czasie uroczystości zorganizowanych z okazji Święta pracowników Policji - obchodów stulecia Służby Cywilnej Komendant Główny Policji w pięknych słowach podsumował kim dla Formacji są pracownicy Policji.
Szkoda, że słów tych nie mieli okazji usłyszeć przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, albowiem nikt stamtąd nie zadał sobie trudu wziąć udziału w tej ceremonii...
P.S. Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i nagrodzonym.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.20


Dodano: 2022.11.14


     Święto Służby Cywilnej, Dzień Cywilnych Pracowników Policji w KWP z siedzibą w Radomiu w foto obiektywie NSZZ PP - 10. listopada 2022r.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


     W związku z przesłanym - kilka dni temu - pismem do Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych z prośbą o reprezentowanie nas i naszych postulatów oraz złożenie ich do właściwego ministerstwa w czasie trwania pikiety w dniu 9 listopada br., otrzymaliśmy dziś (31 października) następujące odpowiedzi, w tym ponownie negatywną od Przewodniczącego Tuły.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.11.06


     Warto rozważyć poniższą rekomendację...w imię krzywdy, zgodnie z prawem!
Mówimy dyskryminacji płacowej DOŚĆ!

Art. 18(3c) Kodeksu pracy mówi:
§1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
§3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Zajmujesz stanowisko specjalistyczne, koordynujące a zarabiasz tyle samo lub podobnie co osoba na stanowisku robotniczym i obsługi? I choć w większości przypadków wina nie leży po stronie naszego kierownictwa, tylko systemu za jaki odpowiada rząd - złóż skargę do Państwowej Inspekcji Pracy na taką formę dyskryminacji. Dyskryminacji płacowej, która jest niezgodna z Kodeksem Pracy, bo w myśl przytoczonych powyżej przepisów pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
Nie możemy dłużej przymykać oczu na fakt, że wkrótce większość z nas, niezależnie od tego co robi, jaka spoczywa na nas odpowiedzialność, zarabia płacę oscylującą wokół minimalnej krajowej.
Mówimy dość zaniedbaniom rządu!

W jaki sposób należy zgłosić zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy?
Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, formularza e-skargi, a także ustnie do protokołu.

Dlatego, jako akt desperacji, który od lat nie znajduje zrozumienia ze strony rządu, który winien zapewnić narzędzia finansowe do tego, by nasze kierownictwo nie łamało prawa ZŁÓŻ SKARGĘ do Państwowej Inspekcji Pracy. Najprostszą drogą jest zalogowanie się do linku poniżej i krok po kroku wypełnienie formularza. Zeskanujcie swoje zakresy obowiązków, karty opisu stanowiska pracy, wyniki wartościowania i załączcie je do skargi.

https://www.pip.gov.pl/pl/kontakt-inne/57468,aby-przejsc-do-strony-formularza-nalezy-wybrac-odpowiednia-jednostke-panstwowej-inspekcji-pracy.html

Czy PIP zapewni osobie zgłaszającej skargę anonimowość? Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.11.06


     W dniu 21 października Przewodnicząca NSZZ PP wystosowała Pismo do Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych o udzielenie odpowiedzi w sprawie niewyrażenia zgody na wspólny udział pracowników Policji w manifestacji w dniu 9 listopada 2022 r. Do dnia dzisiejszego Pan Przewodniczący Tuła nie udzielił nam odpowiedzi, jednakże udzielił jej (jedynie) jednej z zadających to samo pytanie Organizacji, a mianowicie ZZP MSWIAP, które wchodzi w skład Komitetu Protestacyjnego. Odpowiedź tę zamieszczamy poniżej.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.11.06


     Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z treścią pisma - informacji o rozpoczęciu akcji protestacyjnej, zaplanowanej od dnia 31 października, która to informacja została wysłana do wszystkich komendantów jednostek organizacyjnych wojewódzkich/szkolnych w kraju.
Szczególnie proszę o skierowanie uwagi na to pismo Przewodniczących Zarządów Terenowych, aby - w razie jakiejś "dziwnej" sytuacji mieli dokument, argumentujący zasadność i konieczność działań.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.11.06


Dodano: 2022.10.27


Dodano: 2022.10.27


     Każda możliwa droga do celu jest warta próby.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.10.27


     Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 25.10.2022 r. - wystąpienie Posła Szopińskiego - czas odtworzenia 1:44 - 1:45. Poseł Szczepański - 1:48 - 1:49. Odpowiedz Ministra Wąsika - 1:55 - 1:57. Zachęcam do odsłuchania.


Dodano: 2022.10.27


Dodano: 2022.10.27


Dodano: 2022.10.27


     Informacja.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.10.27


Dodano: 2022.10.27


Dodano: 2022.10.27


     Koleżanki Koledzy! Pracownicy Policji!
Z uwagi na niepokojące informacje, które nieoficjalnie do nas docierają w temacie braku wyrażenia przez Federację Służb Mundurowych zgody dla pracowników Policji na wspólny udział w proteście planowanym na dzień 9. listopada b.r., Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP wystosowała do Przewodniczącego Federacji Służb Mundurowych następujące pismo oraz stosowny Komunikat w tej sprawie do Przewodniczących Wojewódzkich/Szkolnych Zarządów Zakładowych naszej Organizacji. Z obydwoma dokumentami możecie zapoznać się poniżej

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.10.22


Dodano: 2022.10.22


Dodano: 2022.10.22


Dodano: 2022.10.22


Dodano: 2022.10.22


Dodano: 2022.10.22


Dodano: 2022.10.22


     Koleżanki i Koledzy!
NSZZ Pracowników Policji wraz z ZZPP przesłał do Rzecznika Praw Obywatelskich Wniosek o rozpatrzenie, ocenę oraz zajęcie się kwestią łamania naszych praw.
Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy prawa obywateli są szanowane przez instytucje państwowe. Bada czy działanie urzędów i różnych instytucji wobec obywatela było zgodne z prawem. Analizuje czy służby państwowe nie zaniedbały spraw im zgłoszonych. Dlatego też dwie organizacje uznały słuszność zwrócenia się do RPO z Wnioskiem, do którego lektury zapraszam poniżej.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.10.22


Dodano: 2022.10.22


Dodano: 2022.10.22


Dodano: 2022.10.16


     KOMUNIKAT!
Szanowne Koleżanki i Koledzy - Pracownicy Policji!
Poniżej zamieszczam LIST OTWARTY, który wiodące Organizacje związkowe ze środowisk pracowników cywilnych służb mundurowych MSWiA kierują z prośbą o uważne przeczytanie.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.10.16


     KOMUNIKAT!
Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Policji!
Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji zwróciła się z pismem/apelem do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów (za pośrednictwem Przewodniczącego - Rafała Jankowskiego) o wsparcie naszych działań w aspekcie walki o poprawę sytuacji ekonomicznej i prawnej pracowników Policji, w tym wobec braku zainteresowania ze strony MSWiA.
Szczegóły w poniższym piśmie.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.10.13


Dodano: 2022.10.13


Dodano: 2022.10.13


Dodano: 2022.10.13


Dodano: 2022.10.13


Dodano: 2022.10.13


Dodano: 2022.10.06


     POWOŁANIE MIĘDZYZWIĄZKOWEGO KOMITETU PROTESTACYJNEGO!
Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!
W dniu 6 października 2022 r. o godzinie 10:00 rozpoczęło się spotkanie w siedzibie Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38, w którym uczestniczyły organizacje związkowe reprezentujące pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz pracowników Straży Granicznej.
Na spotkaniu omówiona została obecna sytuacja pracowników służb mundurowych. Przedstawiciele organizacji związkowych działających w resorcie po omówieniu wszystkich spraw zadecydowali o podpisaniu "Porozumienia w sprawie powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego".
Na koniec spotkania, po godz.14-tej, odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli prasy, telewizji i radia, na którym zostały przestawione informacje na temat podpisanego Porozumienia wraz z postulatami organizacji związkowych reprezentujących pracowników służb mundurowych.
Poniżej przedstawiamy Wam dokumenty, które są wynikiem dzisiejszego spotkania.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.10.06


Dodano: 2022.10.06


Dodano: 2022.10.06


Dodano: 2022.10.06


Dodano: 2022.10.06


Dodano: 2022.10.06


Dodano: 2022.10.06


Dodano: 2022.10.06


     Dziś - 29. września 2022r. - był dniem szczególnym, albowiem święto swe obchodził Patron Polskiej Policji Michał Archanioł, jak też w tym dniu w szeregi naszej Formacji - garnizonu mazowieckiego - wstąpiło 73. nowych adeptów służby. Reprezentując NSZZ PP, WZZ w Radomiu stanęłam do udziału w apelu oraz towarzyszącej ślubowaniu uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, które wyróżnionym zawieszał nadinsp. Waldemar Wołowiec - Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu przy asyście Wicewojewody P. Artura Standowicza. W uroczystości udział wzięli również Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego, zaproszeni goście, jak też liczni bliżsi i dalsi krewni nowych funkcjonariuszy.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.10.06


Dodano: 2022.10.06


Dodano: 2022.10.06


Dodano: 2022.10.06


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


     25.września - piękny słoneczny dzień - dzień XXI. Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego. Asystując Kol. Przewodniczącej Krajowej Komisji Wykonawczej miałam zaszczyt w imieniu pracowników Policji - związkowców NSZZ PP - złożyć hołd poległym wyrażony kwiatami pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, w drodze do Sanktuarium, a w czasie Eucharystii pomodlić się w intencji nas Wszystkich, a w osobistej intencji podziękować za ostatnie wydarzenia. Za wspaniałych Delegatów - przyjaznych, uśmiechniętych ludzi, którymi dane mi było - i jest - się otaczać.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.09.29


     23 września 2022 r. w Sali Konferencyjnej KWP z siedzibą w Radomiu odbyła się Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Radomiu, która - poprzez tajne głosowania Delegatów - wyłoniła nowych funkcyjnych członków Prezydium WZZ oraz WKR NSZZ Pracowników Policji w Radomiu. W Konferencji wzięła udział oraz "czujnym okiem" spoglądała na jej przebieg Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej - Kol. Bożena Cichorska oraz delegacja Kolegów związkowców z naszej - szczecińskiej - Organizacji związkowej. Poniżej fotorelacja, zapraszam do obejrzenia.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


     Dziękuję Wszystkim Delegatom i zaproszonym gościom za udział w Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej i cierpliwe wysłuchanie wszystkich sprawozdań oraz wykonanie wszystkich głosowań. Ponadto dziękuję za ponowne zaufanie, które zostało mi okazane.
To be continued..., teraz trzeba znów zakasać rękawy i dalej pracować dla ludzi i nie patrzeć na wiatraki, choć nieraz w tej pracy bywa się don Kichotem.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


Dodano: 2022.09.29


     16.września 2022r. w historii Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej zapisze się wielkimi literami, bowiem właśnie dziś nadano Jej Sztandar - symbol chwały, odwagi i godności.
Miałam wielki zaszczyt być tam i reprezentować NSZZ Pracowników Policji, WZZ w Radomiu, być świadkiem tych wydarzeń, jak też odnalazłam ogromną radość ze współuczestniczenia.
W ceremonii nadania Sztandaru - będąc jednocześnie w roli przedstawiciela MSWiA - udział wziął nadinsp. Dariusz Augustyniak - I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp.Waldemar Wołowiec - Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu - mł. insp. Piotr Janik, Wiceminister Arkadiusz Czartoryski, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Starosta powiatu ostrowieckiego, Burmistrz Ostrowi i wielu innych przedstawicieli samorządów, liczni komendanci miejscy i powiatowi Policji garnizonu mazowieckiego, zaproszeni komendanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych, liczne poczty sztandarowe, a przede wszystkim gospodarze - Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej - mł.insp.Krzysztof Szymański, pracownicy Policji i funkcjonariusze ostrowieckiej jednostki.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.09.15


Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Delegatów


    W dniu 23 września 2022r. odbędzie się Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego w Radomiu. Początek obrad zaplanowany jest na godzinę 10:00 w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.05.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.05.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


     Koleżanki i Koledzy Związkowcy!
Za informacją przekazaną od Kolegi zajmującego się współpracą z Firmą LOTOS, od której pozyskiwane są karty paliwowe "LOTOS Biznes" dla członków NSZZ PP, od kilku już lat uprawniające związkowców do rabatów na zakup paliw i LPG oraz innych usług, dostępnych na LOTOS, przekazuję, iż ZOSTAŁ WYDŁUŻONY! czas korzystania z podwyższonych rabatów na zakup paliw napędowych i gazu do dnia 30 WRZEŚNIA!

Przypominam, że LOTOS zaproponował! dla członków Związku! ofertę rabatową dla posiadaczy Karty paliwowej! I tak:

- rabaty dla poniżej wskazanych produktów kształtują się w następujących wysokościach:
* 33 gr/l dla Pb95, Pb98 i ON!
* 38 gr/l dla Pb98Dynamic i ONDynamic!
* 10 gr/l dla LPG!

Rabaty obowiązują na wszystkich stacjach LOTOS, akceptujących karty LOTOS Biznes.
Nie zostały wprowadzone dodatkowe ograniczenia i limity!
Obowiązuje jedynie ten ustalony od początku współpracy, czyli w wysokości 2000 zł./m-c na łączne zakupy.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.09.15


Dodano: 2022.08.30


Dodano: 2022.08.25


Dodano: 2022.08.25


Dodano: 2022.08.25


Dodano: 2022.08.25


Dodano: 2022.08.25


Dodano: 2022.08.25


Dodano: 2022.08.18


Dodano: 2022.08.18


Dodano: 2022.08.18


Dodano: 2022.08.18


Dodano: 2022.08.18


Dodano: 2022.08.11


Dodano: 2022.08.11


Dodano: 2022.08.11


Dodano: 2022.08.11


Dodano: 2022.08.11


Dodano: 2022.08.11


Dodano: 2022.08.11


Dodano: 2022.08.11


Dodano: 2022.08.11


Dodano: 2022.08.11


Dodano: 2022.08.04


Dodano: 2022.08.04


Dodano: 2022.08.04


Dodano: 2022.08.04


Dodano: 2022.08.04


Dodano: 2022.08.04


Dodano: 2022.08.04


Dodano: 2022.08.04


Dodano: 2022.08.04


Dodano: 2022.07.28


     W dniu 27.lipca w mazowieckim garnizonie odbyły się uroczystości związane ze 103. rocznicą powołania Policji Państwowej. Obchody rozpoczęła msza święta w kościele garnizonowym, którą celebrował Biskup Połowy Wojska Polskiego Bp. Wiesław Lechowicz. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na plac Corraziego, gdzie rozpoczęły się główne wydarzenia związane ze Świętem Policji, w których to - obok gospodarzy - Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu - nadinspektora Waldemara Wołowca oraz Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu - inspektora Konrada Krakowiaka uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinspektor Paweł Dobrodziej. W obchodach udział wzięło także wielu znakomitych gości, na czele z Wojewodą Mazowieckim, wieloma parlamentarzystami, Starostą Radomskim, Prezydentem Miasta Radomia, przedstawicielami zaprzyjaźnionych służb mundurowych różnych formacji, jak też z obecnymi Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego, jak i byłymi Komendantami Wojewódzkimi Policji z siedzibą w Radomiu, w tym także w stanie spoczynku. Zaś głównymi bohaterami uroczystości byli odznaczeni, nominowani i awansowani funkcjonariusze oraz pracownicy Policji. Miałam zaszczyt uczestniczyć w tych wydarzeniach i reprezentować NSZZ Pracowników Policji, WZZ w Radomiu, jak też wszystkich członków Związku - pracowników Policji.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna KwasiborskaDodano: 2022.07.28


Dodano: 2022.07.28


Dodano: 2022.07.28


Dodano: 2022.07.28


Dodano: 2022.07.28


     Nominacje generalskie wręczone! Wielkie gratulacje Panie Komendancie!

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.07.28


Dodano: 2022.07.28


     Święto Policji - ustanowione w 1995 roku, przypadające w rocznicę powołania przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej.
Z tej okazji insp. Waldemar Wołowiec złożył życzenia wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.07.28


     W piątek, 22 lipca 2022 r., na placu przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Płocku, odbyły się uroczyste obchody Święta Policji.


Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.07.28


     Wirtualne "Zaproszenie" na centralne obchody Święta Policji w Katowicach.


Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.07.28


Dodano: 2022.07.28


     Koleżanki i Koledzy ! Pracownicy Policji !
Z okazji święta Naszej Formacji przyjmijcie poniższe życzenia sukcesów i pomyślności zawodowej.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.07.28


     Dziś, tj 22 lipca 2022 r. miałam zaszczyt reprezentować NSZZ PP - WZZ w Radomiu - wszystkich zrzeszonych w nim Związkowców - w czasie uroczystości związanych ze 103. rocznicą utworzenia Policji Państwowej, które m.in.odbyły się w KMP Płock oraz KPP Płońsk. Jeszcze raz dziękuję za te wspólne dobre chwile.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.07.28


Dodano: 2022.07.21


Dodano: 2022.07.21


Dodano: 2022.07.21


Dodano: 2022.07.21


     WAŻNE !!!
ULGA DLA CZLONKOW ZWIĄZKU!
Od 1 stycznia tego roku w rozliczeniu podatkowym można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. W ramach "Niskich Podatków" limit ulgi - w ostatnim czasie - zwiększył się z 300 zł. do 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11.
W sytuacji, o której powyżej, czyli gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Pierwszego odliczenia za bieżący rok będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.07.21


Dodano: 2022.07.21


Dodano: 2022.07.21


     Warto wiedzieć, że rozporządzenie dotyczące nowej stawki rozliczeniowej za dietę należną w czasie delegacji służbowej w wysokości 38 zł. wejdzie w życie w dniu 28 lipca br.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.07.21


     Dziś, tj. 15 lipca 2022 r. w KPP Kozienice odbyły się uroczystości związane ze 103.rocznicą utworzenia Policji Państwowej. Miałam zaszczyt reprezentować w tych obchodach Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji wspólnie z Koleżanką Przewodniczącą ZT NSZZ Pracowników Policji w Kozienicach.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


     Koleżanki i Koledzy Związkowcy!
Za informacją przekazaną od Kolegi zajmującego się współpracą z Firmą LOTOS, od której pozyskiwane są karty paliwowe "LOTOS Biznes" dla członków NSZZ PP, od kilku już lat uprawniające związkowców do rabatów na zakup paliw i LPG oraz innych usług, dostępnych na LOTOS, przekazuję, iż na czas:
- od dnia 1.lipca do dnia 31.sierpnia LOTOS zaproponował! dla członków Związku! letnią ofertę rabatową dla posiadaczy Karty paliwowej!
I tak:
- w wyżej wymienionym okresie czasu zostają zwiększone!!! rabaty dla poniżej wskazanych produktów do następujących wysokości:
* 33 gr/l dla Pb95, Pb98 i ON!
* 38 gr/l dla Pb98Dynamic i ONDynamic!
* 10 gr/l dla LPG!
Rabaty obowiązują na wszystkich stacjach LOTOS, akceptujących karty LOTOS Biznes.
Nie zostały wprowadzone dodatkowe ograniczenia i limity!
Obowiązuje jedynie ten ustalony od początku współpracy, czyli w wysokości 2000 zł./m-c na łączne zakupy.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


     Koleżanki i Koledzy Związkowcy! Pracownicy Policji!
KKW NSZZ Pracowników Policji informuje, iż Kierownictwo Służbowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wznowiło, zawieszone po dniu 24 lutego 2022 r., spotkania oraz dialog, dotyczący działań zmierzających do opracowania zasad - w tym legislacyjnych - wpływających bezpośrednio na poprawę sytuacji pracowników Policji.
W związku z tym, w dniu 28 czerwca 2022 r., doszło do kolejnej tury rozmów organizacji związkowych (w tym z Porozumienia...), reprezentujących środowisko służb podległych Resortowi z przedstawicielami Kierownictwa Służbowego MSWiA.
Na spotkaniu stronie społecznej przedstawione (zreferowane) zostały propozycje, dotyczące dalszego etapu prac nad projektowanymi do umieszczenia zapisami, zmierzającymi do - między innymi - uregulowania statusu prawnego cywilnych pracowników służb mundurowych Resortu, jak i ich sytuacji płacowej.
Ze strony MSWiA padło zapewnienie, iż w najbliższym czasie strona związkowa otrzyma materiały robocze proponowanych zapisów aby pochylić się nad szczegółami przedstawionej propozycji oraz sprawdzić, w jaki sposób wpisane w nie zostały kwestie dot., wypracowanych zapisów, przedłożone uprzednio przez związkowców z Porozumienia ... .
Dlatego też!!!
Z uwagi na dobro prowadzonych negocjacji oraz stan zaawansowania prac, wskazujący na początkowy etap projektu, jak i konieczność prowadzenia dalszego dialogu i negocjacji przez zaangażowane w sprawę Strony (należy też pamiętać, że zaczyna się okres urlopowy, który może zwolnić tempo prac), serdecznie prosimy Wszystkich Was - Koleżanki i Kolegów o uzbrojenie się w cierpliwość i przyjęcie komunikatu w tej formie i na tym, wstępnym etapie.
Pewnych dodatkowych informacji mogą też udzielić Przewodniczący Wojewódzkich Zarządów Zakładowych.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.07.14


Dodano: 2022.06.23


     W dniu dzisiejszym na placu przed Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu odbyło się ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji, połączone z uroczystym wręczeniem medali państwowych, resortowych i branżowych. Dla mnie było to wyjątkowe wydarzenie, albowiem w trakcie tych uroczystości miałam przyjemność otrzymać z rąk Pana Prezesa Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." - Jarosława Olbrychowskiego - Medal im. Jadwigi Dunin - Borkowskiej Maleszewskiej, pierwszej Przewodniczącej Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna" - za zasługi dla Stowarzyszenia. To wyjątkowe wyróżnienie było dla mnie niezwykle istotne, tym bardziej, że przypadło mi w udziale dzielić te chwile w towarzystwie Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca, również odznaczonego tym Medalem.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.06.23


Dodano: 2022.06.23


Dodano: 2022.06.23


Dodano: 2022.06.23


Dodano: 2022.06.23


Dodano: 2022.06.23


Dodano: 2022.06.23


Dodano: 2022.06.23


Dodano: 2022.06.23


Dodano: 2022.06.23


Dodano: 2022.06.23


Dodano: 2022.06.09


Dodano: 2022.06.09


Dodano: 2022.06.09


    Dziś, tj. 06.06.2022 r. w KPP Zwoleń odbyłam spotkanie organizacyjne z pracownikami Policji tamtejszej komendy, którzy niedaleki czas temu wstąpili w szeregi NSZZ PP. W czasie spotkania pracownicy zdecydowali o wyborze osób funkcyjnych i ukonstytuowaniu się Zarządu Terenowego NSZZ PP w Zwoleniu. W związku z podjęciem takiej decyzji - wspólnie
z kolegami - powołaliśmy niezbędne do przeprowadzenia wyborów komisje, w wyniku czego został wyłoniony skład Prezydium ZT NSZZ PP w Zwoleniu.
Z tego miejsca dziękuję Koleżankom i Koledze, pracownikom Policji w KPP Zwoleń za udział
w spotkaniu i merytoryczną pomoc.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.06.09


Dodano: 2022.06.09


Dodano: 2022.06.09


Dodano: 2022.06.09


Dodano: 2022.06.09


Dodano: 2022.06.09


Dodano: 2022.06.09


Dodano: 2022.06.09


Dodano: 2022.06.02


    Jakiś czas temu (30.03.2022r.) Porozumienie organizacji związkowych, w którego skład wchodzi NSZZ Pracowników Policji, wystosowało dokument do MSWiA w formie pisma o udzielenie informacji publicznej, w którym (m.in.) domagamy się odpowiedzi czy Resort podjął działania w Ministerstwie Finansów w celu zwiększenia budżetu środków finansowych w poz. wydatków osobowych pracowników Policji na rok 2023, jak też zwiększenia liczby etatów pracowniczych. Poniżej przedstawiamy Wam odpowiedź jaką - po dwóch miesiącach oczekiwania - w końcu otrzymaliśmy z MSWiA. (Swoją drogą to...długo trzeba było myśleć, żeby udzielić takiej odpowiedzi...)

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.06.02


Dodano: 2022.04.27


    Koleżanki i Koledzy!!!
Niezmiernie miło mi jest poinformować, że - tak jak w poprzednich sezonach - w wyniku kontynuacji dobrej współpracy z Bałtowskim Parkiem Rozrywki - "JuraPark", NSZZPP, WZZ w Radomiu ponownie dysponuje kartą (wolnego) wejścia na teren Parku dla członków Związku (z całego garnizonu mazowieckiego) i ich Rodzin (1+3), obowiązującą do października!!!
Zapraszam do zapisów - dziś i jutro w siedzibie - pok.709, w godzinach 9:15 - 10:20 oraz 12:00 - 13:00.
W wyżej wymienionych dniach istnieje też możliwość zapisania się telefonicznie -
tel. 500 278 728. Członkowie NSZZ PP zatrudnieni poza KWP i KMP Radom proszeni są o zapisywanie się tylko poprzez kontakt telefoniczny.
Następnie (z uwagi na mój urlop) zapisy i odbiór karty odbywać się będzie w pokoju u Kol. Maurycego Witkowskiego.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.05


    Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Policji!
Poniżej zamieszczam treść Komunikatu Porozumienia Organizacji Związkowych... , który to Komunikat jednocześnie jest informacją dotyczącą wprowadzenia zasad, mających mieć zastosowanie we współpracy dot. wypracowania uzgodnień pomiędzy:
- organizacją związkową z poszczególnych jednostek/garnizonów/szkół, a
- adekwatnym na danym szczeblu kierownictwem służbowym;
w celu wspólnego określenia zasad realizacji podwyżek ze środków przyznanych z tytułu "ustawy modernizacyjnej". Zapraszam do zapoznania się z treścią Komunikatu.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.04.05


    Szanowne Koleżanki i Koledzy - Pracownicy Policji!
Poniżej przedstawiam do Waszej wiadomości treść pisma, które dziś (30 marca 2022r.) zostało złożone w MSWiA.
Jak widać, "Porozumienie organizacji związkowych..." nie schodzi z drogi podążania ku wcześniej wytyczonym celom, tj. walki o godziwą kwotę podwyżki naszych wynagrodzeń, jak i normalizacji przepisów stabilizujących status pracowników Policji! Forma poniższego pisma - tryb udzielenia informacji publicznej ma stanowić gwarancję udzielenia odpowiedzi.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.05


Dodano: 2022.04.04


     Zdążyć z pomocą!!!
Dzisiaj, tj. 9 marca, NSZZ Pracowników Policji garnizonu mazowieckiego wspólnie z kolegami NSZZ P Zarządu Wojewódzkiego w Radomiu stawiliśmy się w punkcie granicznym dla uchodźców wojennych z Ukrainy, w Chełmie, gdzie dostarczone zostały wszelakie artykuły spożywcze, pierwszej potrzeby, sanitarne i leki oraz ciepły posiłek dla uchodźców wojennych, pozyskany z darów, jak też zakupiony z funduszy obydwóch Związków. Z tego miejsca dziękuję Wam - Związkowcy NSZZ PP, WZZ w Radomiu - z całego garnizonu mazowieckiego, albowiem to też dzięki Wam, dzięki temu, że jesteście, mogliśmy dołożyć naszą "cegiełkę", jako wkład do tej akcji. Uwierzcie mi, że z tego, co widziałam i słyszałam na miejscu, to z naszą pomocą zdążyliśmy w punkt! Dziękuję również Wszystkim, z którymi miałam zaszczyt dziś tam nieść tę pomoc, albowiem są rzeczy bezcenne, a za wszystkie inne zapłacisz MasterCard.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.04.04


Dodano: 2022.04.04


Dodano: 2022.04.04


     Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, wobec braku akceptacji zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, zwrócił się do Sekretarza Generalnego INTERPOL HQ Jürgen Stock z wnioskiem o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z członkostwa w tej Organizacji.


Dodano: 2022.04.04


    
Siedzi i duma Petycja:
"gdzie jest ta moja koalicja?
Wprawdzie głosów jest siedem tysięcy,
jednak powinno być znacznie więcej!
Przez to nadal jestem dość słaba
i słaby cień z mojej sylwetki pada!
Zaczął się już mój trzeci tydzień,
a procent za procentem tak słabo idzie!
Gdzie są owi moi zwolennicy,
co tak rzeszą stali na ulicy?
Zdjęcia tam takie ładne zrobili
i byli wobec siebie tacy mili...
Tacy zdecydowani, zwarci i bojowi,
na wszelkie trudy i wielkie kroki gotowi!
Co więc dalej ze mną będzie...
Czy ciała mej duszy w końcu przybędzie?
Dla ducha walki o swoje,
gdy los Wasz składam w ręce Twoje i Twoje...
i nie rwiesz się by pokazać teraz tamte krzyki,
czy mam myśleć, że były tylko głosem krytyki?
Wobec tych, co pracowali jak mogli i chcieli
realnie los Wasz z chaosu wydzielić!
Z chaosu małości i niedoceniania,
by branża nasza zaczęła być chciana.
Podnieście, proszę działania tych ludzi
i sprawcie byśmy nie musieli się łudzić,
że zdołamy unieść ciężar tej racji -
Racji naszej wspólnej i ważnej Petycji!"
Tak siedzi, duma i martwi się Petycja!
Więc co Jej na to odpowie pracownicza koalicja???
(autor: Anna K.)

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.03.13


    Koleżanki i Koledzy - Pracownicy Policji !
Poniżej przedstawiam Wam Stanowisko z 2 marca 2022 r., tj. z dnia, w którym podczas spotkania w KGP z przedstawicielami Strony Służbowej ustaliliśmy (cztery Organizacje - zgodnie z podpisami na dokumencie) spójne zdanie Porozumienia Organizacji Związkowych... w sprawie zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych w ramach środków przyznanych na mocy ustawy budżetowej na 2022 r. z uwzględnieniem "Programu modernizacji Policji ..."
Podział środków zostanie dokonany dwuetapowo:
1. etap - podział środków finansowych w wysokości 4,4% funduszu wynagrodzeń (wypłata w marcu z wyrównaniem od stycznia);
2. etap - podwyżka - "modernizacja" (wypłata w kwietniu z wyrównaniem od stycznia).
Szczegóły dotyczące określonych przez nas zasad odnajdziecie w treści poniżej prezentowanego pisma/Stanowiska związków.

Stanowisko to dziś (4 marca) zostało złożone "na dziennik" w sekretariacie gabinetu Komendanta Głównego Policji. Zapraszam do zapoznania się z jego treścią.

Dodam jeszcze, że w dniu dzisiejszym (4 marca) planowane było spotkanie organizacji związkowych Porozumienia (w tym oczywiście i nas) z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednak strona ministerialna, z uwagi na stan związany z wydarzeniami wojennymi za naszą granicą, odwołała to spotkanie. Wstępnie data jest określona na przyszły tydzień, bez podania konkretnego dnia.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.03.13


Dodano: 2022.02.21


    Pracowniku, który nadal zwlekasz z podpisaniem Petycji!
Zobacz, co napisali w komentarzach, Ci którzy już wykonali to zadanie!
Poniżej przytoczone są przykładowe wpisy osób, które już podpisały Petycję!
To tylko ich niewielka ilość, albowiem na dziś tych argumentów jest 74 strony! (dostępne pod linkiem Petycji).
Jeżeli jeszcze się wahasz poczytaj, może pozwoli Ci to podjąć decyzję. Może też zechcesz być, jak Twoi Koledzy!

"Ważni są wszyscy pracownicy , nie tylko policjanci."

"Bo jestem jedną z osób pracujących w Policji zarabiających niewiele ponad minimalne wynagrodzenie za pracę."

"Ponieważ od 14 lat jestem pracownikiem cywilnym Policji i czuję się zażenowana kiedy otrzymuję swoje wynagrodzenie."

"Jestem pracownikiem Policji! Kocham to co robię, angażuje się w swoją pracę ,jestem lojalna swojej instytucji i pracowita i dlatego Chcę GODNIE ZARABIAĆ!"

"Mam nadzieję, że wreszcie polityczne elity zrozumieją, że pracownicy Policji to kompetentna kadra i zdecydują się na ich właściwe zabezpieczenie finansowe, zgodne ze standardami europejskimi."

"Pracuję jako pracownik Policji i bardzo proszę o zrozumienie, że nasza sytuacja jest bardzo zła. Wykonuję pracę kadrową jak w niektórych Komendach funkcjonariusze tylko za dwukrotnie niższe wynagrodzenie. Proszę o sprawiedliwą płacę i prawa pracownika w instytucji jaką jest Policja."

"To wstyd żeby ludzie tak dobrze wykształceni i pracujący w sferze budżetowej państwa mieli tak niskie pensje."

"Pracuje w Policji 22 lata, moje zarobki są na najniższym pułapie, chcę zarabiać godnie nie zastanawiając się w sklepie czy wrzucić dany produkt do koszyka czy nie."

"Pracownik Policji też jest człowiekiem , kierującym się rzetelnością i uczciwością pracującym dla dobra policji."

"Jestem pracownikiem policji. Pracuje 16 lat. 2500 zł na rękę. Wstyd się przyznać."

"Ponieważ koszty życia drastycznie wzrosły a moje wynagrodzenie pozostało nie zmienione jedynie wyrównane do najniższej krajowej pomimo ponad 20 letniego stażu pracy."

"Jestem pracownikiem Polskiej Policji i zarabiam netto 2560 zł. To wstyd i hańba dla władzy i rządu, aby w cywilizowanym kraju pracownik odpowiedzialny za funkcjonowanie kluczowych systemów informatycznych policji zarabiał tak mało. Tyle, że nie stać go na życie, mieszkanie, opłaty. Hańba! Jest mi przykro, iż ok 25 tys. osób w Polsce, pracowników policji, zostało tak potraktowane i nic nie znaczy. Jestem młodą, wykształconą osobą, ale jeżeli moje zarobki nadal będą na najniższym poziomie, nie pozwalające na normalny start i przyszłość, będę zmuszona zmienić pracę notabene bardzo ją lubię."

"Może ludzie wreszcie przejrzą na oczy i zobaczą, że nie zarabiamy tyle, co policjanci.... wykonując niejednokrotnie ciężką i odpowiedzialną pracę."

"Bo sama jestem pracownikiem policji. Dziaduje tu od nastu lat. Wstyd, żeby wykształceni ludzie z dostępem do takich danych nie byli w stanie osiągnąć 3000 netto".

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna KwasiborskaDodano: 2022.02.21


    Koleżanki i Koledzy !
Forum Związków Zawodowych, w którym zrzeszony jest także NSZZ Pracowników Policji, wystosowało do Prezydenta RP - Andrzeja Dudy - pismo w sprawie naszej pracowniczej Petycji! Zachęcam do zapoznania się z jego treścią.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


    Mrówki budują mrowisko zanosząc w nie swoje "cegiełki". Tak rośnie im własne siedlisko, aż kopiec staje się wielki?. A potem starają się bardzo by szkodnik nie zepsuł im gniazda. Potrafią podgryźć frajera, choć małe nie dają się zastać. A my, choć nie tacy mali, nie znamy wartości wspólnoty...? Jej siły, mocy i wiary, co daje wszelkie przymioty. Więc jeśli będzie w nas jedność, to moc poniesie ją światem, PETYCJA pokaże wartości, że Cywil Cywilowi jest bratem!
PRACOWNIKU POLICJI PODPISZ PETYCJĘ!
Możesz to zrobić także w wersji papierowej po wydrukowaniu jej z linka!


Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.02.21


    Porozumienie Organizacji Związków Zawodowych..., w którego skład wchodzi NSZZ PP, zwróciło się także do Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych o poparcie oraz czynne włączenie się do działań na rzecz poprawy sytuacji płacowej i prawnej pracowników Policji!

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.02.21


    11 lutego odbyło się spotkanie w MSWiA, z udziałem P. Ministra Macieja Wąsika,
Dyrektora Departamentu Budżetu P. Władysława Budzenia, Dyrektorów Departamentów, będących w zainteresowaniu omawianym tematem, P. Pełnomocnika do kontaktów ze związkami zaw. i innych pracowników Resortu. Natomiast stronę społeczną środowiska policyjnego reprezentowały Członkinie Porozumienia Organizacji Związkowych..., w osobach : Bożena Cichorska, Anna Kwasiborska (NSZZ PP), Danuta Hus (ZZPP), Beata Kalicka (ZZP MSWiAP), Iwona Adamczyk - Rosinka (OM NSZZ "Solidarność" Pracowników Cywilnych Policji). Spotkanie poświęcone było tematyce związanej z propozycją prowadzącą do stworzenia ustawowych zapisów prawnych, regulujących status pracownika Policji. Kolejne rozmowy w tej sprawie zaplanowane zostały na dzień 4 marca 2022 r.
Poniżej umieszczam Komunikat ze spotkania.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.21


Dodano: 2022.02.09


    Pracownicy Policji łączcie siły! Internet jest Wasz! Do dzieła!

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.02.07


    Koleżanki Koledzy - Związkowcy, pracownicy Policji - Wszyscy !!!
Porozumienie Organizacji Związkowych..., którego jednym z filarów jest NSZZ Pracowników Policji, występuje z Petycją do Prezydenta RP w sprawie podwyżek płac oraz praw zawodowych naszej grupy społecznej (chodzi o wpisanie nas do Ustawy o Policji). Poniżej zamieszczony jest link, który "przeniesie" Was do tej Petycji i złożenia pod nią podpisu.
Z treści dokumentu dowiecie się o podstawach prawnych i uprawnieniach, które przysługują nam w tej kwestii, ale też - co najważniejsze - odnajdziecie możliwość podpisania się pod postulatami. Każdy z Was może w ten sposób zaakcentować swój głos, swój "krzyk", swoje niezadowolenie, które winno być zauważone! Mamy do tego prawo, udzielamy go sobie nawzajem, szczególnie w sytuacji bycia w sporze zbiorowym. Podpis możecie złożyć nie tylko Wy, mogą to uczynić też Wasi bliscy, przyjaciele lub znajomi. Każdy, komu na Nas zależy lub zauważa niesprawiedliwość pracowniczą, której zdają się nie dostrzegać rządzący, może dołączyć do tej akcji !
Po prostu zróbmy kolejny krok, nie wiem ile jeszcze mamy kilometrów do pokonania tego niepojętego oporu decydentów, jaki wciąż okazują wobec pracowników Policji - może bardzo wiele i może też zedrzemy w tej drodze jeszcze niejedną parę butów, ale wierzę, że w końcu kiedyś dojdziemy do celu.
JA JUŻ PODPISAŁAM, A TY!?

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.01.29


    Koleżanki i Koledzy ! Związkowcy !
Miło mi poinformować, że NSZZ Pracowników Policji garnizonu mazowieckiego ponownie nawiązał współpracę z JuraPark w Bałtowie, co zaowocowało pozyskaniem voucherów w wysokości 20% upustu na następujące zimowe atrakcje w Bałtowie:
- KRAINA KRÓLOWEJ ŚNIEGU
- WIOSKA MIKOŁAJA
- KINO
- FREE LODOWISKO
- WYPOŻYCZALNIA ŁYŻEW
- STOK NARCIARSKI
- WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU NARCIARSKIEGO

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska

    Vouchery dla związkowców - pracowników Polcji, będą do odebrania w pokoju 709.
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, wstępnie można zadzwonić na numer 701-27-99 w celu uzgodnienia odbioru vouchera.


Dodano: 2022.01.24


    WAŻNE ! Koleżanki i Koledzy, związkowcy !
Nowe rabaty dla związkowców !!!
    Mam przyjemność poinformować, że w wyniku poczynionych starań dla NSZZ Pracowników Policji - ZT KWP w Radomiu, poprzez podjęcie współpracy z Działem Jakości i Komunikacji E.Leclerc, udało mi się dziś uzyskać możliwość korzystania z dodatkowych rabatów na zakupy dokonywane w supermarkecie Leclerc w Radomiu. Rabat w wysokości dodatkowych 5% naliczany będzie od razu przy dokonywanych zakupach produktów z oferty sklepu (z wykluczeniem alkoholu, parafarmacji, papierosów, paliwa, biletów, doładowań i mleka początkowego dla dzieci - z powodu innych przepisów prawnych). Włączenie do programu nie wyklucza użytkowników kart z korzystania z promocji specjalnych - z kartą lub kuponem w aplikacji. Te promocje będą się naliczać na zasadzie: najlepsza wygrywa.
    Wszyscy członkowie Związku, tj. NSZZ Pracowników Policji, którzy chcą skorzystać z dodatkowego rabatu i oszczędzić, jak też są posiadaczami kart Leclerc, proszeni są o przysłanie na mój mail (do odnalezienia na poczcie służb.) nr swojej karty z Leclerc (jeśli nie macie karty plastikowej, ale macie kartę wirtualna w aplikacji to też ma numer i ten trzeba podać, a jeśli w ogóle nie macie karty, a chcecie korzystać z oferty - szybko ją sobie wyróbcie). Po zebraniu listy numerów kart Leclerc i uwierzytelnieniu ich przez pracownika koordynatora programu z firmy E.Leclerc, będziecie mieć indywidualnie przypisany do karty ten dodatkowy rabat i mogli tam taniej realizować swoje zakupy, oszczędzając i wybierając je z asortymentu ponad 50 000 dostępnych artykułów.
Zachęcam do oszczędzania.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.01.24


Dodano: 2022.01.24


    Koleżanki i Koledzy - Pracownicy Policji!
W dniu 20 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu (powołanego Decyzją Komendanta Głównego) z udziałem Przedstawicieli Strony Służbowej KGP, a następnie spotkanie - już we własnym gronie - uczestników Porozumienia Organizacji Związkowych (zgodnie z logo podanymi na załączonym do postu piśmie). Z "ramienia" NSZZ Pracowników Policji w obradach uczestniczyły Koleżanki: Bożena Cichorska, Anna Kwasiborska oraz Joanna Rosińska. Celem spotkania było znalezienie jak najlepszych rozwiązań dla określenia zasad podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników Policji. Poniżej przedstawiam Wam treść Stanowiska w tej sprawie.
    Zaznaczam, że pismo, wyrażające wspólne zdanie Organizacji związkowych, które sygnują je podpisami, zostało dziś przedłużone Komendantowi Głównemu Policji. Teraz czekamy na ustosunkowanie się do jego treści i odpowiedź (mamy nadzieję, że pozytywną) wobec przedstawionych postulatów.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna KwasiborskaDodano: 2022.01.24


Dodano: 2022.01.24


Dodano: 2022.01.24


Dodano: 2022.01.24


Dodano: 2022.01.24


    Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji - w nawiązaniu do informacji sprzed kilku dni dot. senackiej poprawki do ustawy budżetowej na 2022 r. w sprawie zwiększenia środków, w tym na wzrost naszych wynagrodzeń - informuje, że w dniu 19.01.22r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Przedmiotem prac było właśnie rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1933).
    Podczas obrad komisji pod głosowanie poddane były poprawki zgłoszone przez Senat RP (należyty dodać, że nie uzyskały one rekomendacji (poparcia) ze strony rządowej), w tym, m.in poprawka nr 5 w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej o kwotę 300 mln złotych. Wspomniana poprawka nie uzyskała poparcia komisji (za - 24, przeciw 29, nikt z posłów się nie wstrzymał).
    W dniach 26 i 27 stycznia planowane jest 47 posiedzenie Sejmu RP. Podczas obrad zostanie przedstawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na 2022 rok oraz odbędzie się głosowanie nad przyjęciem tej ustawy.
    Po tych głosowaniach ustawa zostanie skierowana do Prezydenta RP, a po podpisaniu i publikacji w Dzienniku Ustaw Ustawa Budżetowa na rok 2022 wejdzie w życie z mocą prawną od 01.01.22r.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.01.24


Dodano: 2022.01.24


Dodano: 2022.01.24


Dodano: 2022.01.24


Dodano: 2022.01.24


Dodano: 2022.01.24


Dodano: 2022.01.14


Dodano: 2022.01.14


Dodano: 2022.01.14


    Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji informuje, iż w dniu 12.01.22r. odbyło się posiedzenie komisji senackiej - Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Przedmiotem prac była Ustawa Budżetowa na rok 2022. Podczas obrad komisji pod głosowanie poddane były zgłoszone poprawki, m.in poprawka nr 5 w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej o wartość 300 mln złotych. Wspomniana poprawka uzyskała poparcie komisji (za - 5, przeciw - 4, nikt się nie wstrzymał).
    W dniu 12.01.22r. na 35 posiedzeniu Senatu RP Wysoka Izba wysłuchała sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które przedstawił Pan Senator Kazimierz Kleina. Senator sprawozdawca wniósł o przyjęcie Ustawy Budżetowej na rok 2022r. wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
Wysoka Izba, po wielogodzinnych i burzliwych obradach, podjęła głosowania nad zgłoszonymi poprawkami do Ustawy budżetowej na 2022 rok.
    Poprawka nr 5 - głosami za 53, przeciw - 45, wstrzymało się - 2, została przyjęta przez Senat RP.
    Teraz w toku procesu legislacyjnego Ustawa Budżetowa na 2022 rok ponownie trafi pod obrady Sejmu RP. Nie znamy jeszcze daty tego posiedzenia (na pewno jeszcze będzie to w styczniu), jednakże żywimy nadzieję (albowiem ta żyje do końca), że Szanowne grono Pań i Panów posłów przychyli się do stanowiska Senatu RP i zagłosuje za przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2022 rok wraz z wniesionymi poprawkami.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.01.14


Dodano: 2022.01.14


Dodano: 2022.01.14


Dodano: 2022.01.14
Dodano: 2022.01.14


Dodano: 2022.01.14


Dodano: 2022.01.07


    Koleżanki i Koledzy - bardzo proszę o przeczytanie postu do końca, choć przyznaję, że będzie on dość długi. Jednakże poniżej - z uwagi na dość liczne telefony do mnie, czy też wiadomości, w tym na Messenger - postaram się podzielić z Wami całą moją wiedzą, znaną mi w temacie podwyżek.
    Minął już tydzień z rozpoczętego 2022 roku, minęły czasy świat, Sylwestra i oktawy bożonarodzeniowej. Czas biegnie i nakazuje podjąć nowe wyzwania, zapisując listę kolejnych zadań do wykonania. Natomiast Wszyscy z niecierpliwością czekamy na nowe informacje
w sprawie podwyżek naszych wynagrodzeń. Jaka zaś była o nie walka, jak zawzięcie i uparcie Porozumienie związków zawodowych, w tym NSZZ PP, dobijało się do prawdy, odbijając od kolejnych i kolejnych radykalnych rządowych "NIE", na poszczególne, słuszne nasze postulaty - to sami wiecie. Było to widoczne poprzez różne działania, choćby też na licznych wideo-przekazach z auli sejmowych i senackich. Wiem jak wiele zaangażowania i emocji, sił
i starań to wymagało, bo - jako przedstawiciel KKW NSZZ PP - osobiście w tym wszystkim uczestniczyłam. Kto chciał je poznać - poznał, a do wszystkich niesprawiedliwych (czy też hejterów) kieruję prośbę o - po prostu - obejrzenie tych materiałów, co możecie zrobić
w każdej chwili.
    Co się udało (raczej bez zachwytów), a co niestety nie, też stanowi ważną lekcję dla nas wszystkich. Ja na pewno wyciągnę z tego naukę. Z całą mocą jednak i z podniesioną głową powiem, że robiliśmy wszystko, co tylko było można, aby dotrzeć do głów i serc rządzących, do logiki, do prawdy, do sprawiedliwości.
Ale już dość o tym! Teraz suche fakty w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Policji, na jakie możemy liczyć w 2022r. Ponieważ Resort milczy w naszej sprawie (jak zwykle), stale martwiąc się o uposażenia funkcjonariuszy (choć przecież w ostatnim czasie zwrot: pracownicy Policji tyle razy odmieniany był przez wszelkie deklinacje), napiszę sama - najlepiej, jak potrafię, czego możemy się spodziewać.
    Ci - którzy mają płacę minimalną, a tychże w naszym garnizonie jest (ogólnie) już niemal 70%, otrzymali ustawową podwyżkę do wartości 3010 zł.brutto + posiadany procent wysługi lat pracy. Pozostali, nieliczni już pracownicy, z kwotami jeszcze wyższymi (choć też już niewiele wyższymi!) niż płaca minimalna muszą czekać na zatwierdzenie ustawy budżetowej, którą Senat i ponownie Sejm zajmie się prawdopodobnie jeszcze w styczniu br. Podwyżki (albo "podwyżki", jak kto woli je spostrzegać) będą bowiem z dwóch źródeł, tj.
- z ustawy budżetowej, (którą Senat zajmie się niebawem, bo już 11 stycznia - i jak pisałam - musi ona jeszcze potem wrócić pod obrady Sejmu);
- z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".
Ta ustawa weszła już w życie od stycznia br.
    Z uwagi na wciąż "niezakończenie" prac w Parlamencie, nie można jeszcze ustalić konkretnych wartości środków z podanego powyżej, pierwszego źródła (czyli procedowanej wciąż ustawy budżetowej), albowiem nie wiadomo o ile wzrośnie fundusz wynagrodzeń pracowników Policji w bieżącym roku. Do tego czasu nie poznamy dokładnych danych
o środkach przeznaczonych na te podwyżki.
Można je tylko szacować i wstępnie w Porozumieniu oceniamy, że wartości te mogą wystarczyć na ok.7,5% (zaznaczam: około, dodając przy tym, że liczba ta uwzględnia też to sławne 4,4%) wzrostu naszych pensji (pamiętając też, że dotyczy to tych, których dotknęły już wyrównania do nowego pułapu płacy minimalnej). Ponieważ wartość tę stanowi wymiar określany poprzez procenty, nie można podać jednolitej kwoty, ze względu na poziom wynagrodzeń indywidualnych (inaczej mówiąc: każdy z nas ma swoją płacę, a % od jej wysokości jest więc inny dla każdego).
Natomiast środki z drugiego źródła, czyli, tzw. ustawy modernizacyjnej, mają wartość (naliczeniową) 356 zł brutto na etat. Kwota ta zawiera "w sobie" 28 zł., które dotyczy (określę to swoimi słowami) comiesięcznego "odkładania" tej wartości na13-tkę w 2023 r. Ewentualnie więc można ją wykorzystać tylko jako nagrodę, czy też dodatek w 2022 r.
(np. ze środków z wakatów). W związku z tym, zostaje na podwyżkę 328 zł brutto. Z tego - jak zwykle i jak zawsze - trzeba jeszcze odjąć 5% na, tzw. wydatki relacjonowane
(czyli 3% - tówki, które wracają, nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.). Po tym "zabiegu" zostaje 312 zł brutto, które musi też uwzględnić indywidualną wysługę pracownika.
    Na dzień dzisiejszy, żadna z Organizacji, nie zna zasad i decyzji, które będą zastosowane przy szczegółowym rozdziale środków z modernizacji. Podjęliśmy już jednak działania, aby wziąć udział w ustanawianiu tych zasad. Dlatego też - w tej sprawie - Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji, przesłało do Komendanta Głównego Policji pismo/Wniosek, powołując się w nim na literalne przepisy, w tym te, nadające związkom zawodowym ustawowe prawa do współuczestnictwa w takich decyzjach. Wniosek (jak już wspomniałam - sygnowany przez cztery liczące się Organizacje) został przekazany z początkiem roku i teraz oczekujemy na (miejmy nadzieję - pilną) odpowiedź. Na teraz - w sprawie podwyżek - przekazałam Wam wszystko, co wiem.Jeśli tylko będą jakieś dalsze, konkretne informacje, odpowiedzi ze strony decydentów, itp. - będę Was informować.
    Na zakończenie dodam jeszcze, że - zgodnie z zapowiedzią Pana Wiceministra Wąsika - możemy spodziewać się kolejnych rozmów w MSWiA, co miałoby nastąpić w drugiej połowie stycznia b.r.
    Dziękuję za przeczytanie postu do końca, pozdrawiam serdecznie i zapewniam, że ze swojej strony robiłam i zrobię wszystko, co jest możliwym i dostępnym w granicach uprawnień dedykowanych związkom zawodowym.

Przewodnicząca WZZ NSZZ PP
w Radomiu
Anna Kwasiborska


Dodano: 2022.01.07


Dodano: 2022.01.07


Dodano: 2022.01.07


Dodano: 2022.01.07


Dodano: 2022.01.07


Dodano: 2022.01.07


Dodano: 2022.01.07


Dodano: 2022.01.07