• Pismo dotyczące ilości osób, które w 2024 r. otrzymają minimalną krajową

• Pismo do Komendanta Głownego Policji Jarosława Szymczyka w sprawie świadczeń teleinformatycznych

• Jednorazowe 1000 zł brutto na etat

• Zasady wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w 2023

• Pismo od MSWiA z udzielonymi odpowiedziami na zadawane pytania

• Pismo do Pana Ministra Piotra Patkowskiego w sprawie finansów

• Karty wstępu do JuraParku w Bałtowie

• Wczasy socjalne 2023 - Mielno "Krokus"

• Zasady wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 stycznia 2023r

• Sejmowe posiedzenie z informacjami o statusie, zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników cywilnych

• Świąteczne życzenia od Pana Komendanta - nadinsp. Waldemara Wołowca

• Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ PP

• Dzień Cywilnych Pracowników Policji w KWP z siedzibą w Radomiu

• Brak akceptacji ze strony FZZ Służb Mundurowych w sprawie reprezentowania postulatów Pracowników Policji i Straży Granicznej na manifestacji w dniu 9 listopada

• Dyskryminacja płacowa - ZŁÓŻ SKARGĘ

• Protest Pracowników Policji i Straży Granicznej

• Pismo do przewodniczącej FZZ, Pani Doroty Gardias o wsparcie także dla Pracowników Policji i Straży Granicznej, tak jak dla Funkcjonariuszy

• Akcja protestacyjna planowana na 31 października 2022 roku

• Zapytanie Federacji Służb Mundurowych o wspólny udział w proteście

• Wniosek dotyczący kwestii łamania praw Pracowników Policji przez instytucje państwowe

• List otwarty do Pracowników Policji i Straży Granicznej

• Apel do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

• Zawiązanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

• Powołanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

• Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. założeń do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok

• XXI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

• Realizacja Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Radomiu

• Nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

• Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Delegatów

• Karty paliwowe "LOTOS Biznes" dla członków NSZZ PP

• Lekceważenie dramatycznej sytuacji pracowników Policji przez MSWiA

• Niewidzialni Pracownicy Policji w oczach Pana Ministra Mariusza Kamińskiego - szefa MSWiA

• Uroczystości z okazji 103. rocznicy powołania Policji Państwowej

• Ulga podatkowa dla członków związku zawodowego

• Karty paliwowe "LOTOS Biznes" dla członków NSZZ PP

• Kolejna tura rozmów organizacji związkowych z przedstawicielami Kierownictwa Służbowego MSWiA

• Ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji oraz uroczyste wręczenie medali państwowych, resortowych i branżowych

• Odpowiedź MSWiA dotycząca planów budżetowych na rok 2023 oraz zwiększenia ilości etatów pracowników Policji

• Zapisy do JuraParku w Bałtowie. Karta wstępu dla członków NSZZ PP

• Informacja dotycząca spotkania Komendanta Głównago Policji z przedstawicielami Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji

• Pismo do MSWiA dotyczące oczekiwań pracowników Policji

• Podwyżki dla pracowników Policji

• Rabat 50%* na wejście do JumpWorld

• Petycja do Prezydenta RP w sprawie podwyżek płac

• Rabat 20% na zimowe atrakcje w Bałtowie dla związkowców

• Rabat 5% w E.Leclerc dla związkowców

• Propozycja podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników Policji

• Odrzucona poprawka nr 5 w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej

• Poprawka nr 5 w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji i Straży Granicznej

• Informacja dotycząca podwyżek

• Zasiłki ZUS 2022

• PIT-2 - co to jest i kto powinien złożyć ten dokument